Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων για το έτος 2012 σε κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Μονεμβάσιας αξιοποιώντας κοινοτικά αποθέματα (Κ.Υ.Α αριθ. 22830/05-04-2011)
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 13 και λήγει στις 18 Μαρτίου 2012

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: Μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας.
 • ΕΤΗΣΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12.000 ΕΥΡΩ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 15.600 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 20.400 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 25.200 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ
 • ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 18.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΙΑΤΑ Η ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Τα παραπάνω ποσά αυξάνονται κατά 4.800 ευρώ για αυτούς που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία


Δικαιολογητικά:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/86 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑ
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
 6. ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ 2011 Η ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
 7. ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Τ.Λ) ΠΟΥ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ του Δήμου Μονεμβάσιας:

ΑΣΩΠΟΥ : 27320 83600
ΜΟΛΑΩΝ: 27320 29000
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ : 27320 61111
ΝΕΑΠΟΛΗΣ : 27340 24085
ΡΕΙΧΙΑΣ : 27320 51121

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

SpiderMetrix